All for Joomla All for Webmasters

ИВА-МОНТ Ви нуди комплетни решенија за Вашите котлари, односно врши :

-        Целосно сервисирање и одржување на парни и топловодни котли.

-        Репарација на котли и садови под притисок.

-        Шамотирање на парни котли.

-        Репарација на индустриски вентили за вода, воздух, пареа и гас.

-        Хемиско чистење на мазутни, нафтени, надземни и подземни резервоари и дегазирање на резезвоари.

-        Хемиско чистење на парни и топловодни котли од водена и димна страна.

-        Одвоз на мазутниот талог од вашиот круг, без загадување на еколошката средина за понатамошна експлоатација.

-        Хемиско чистење на разладни системи од компресори и компресорски станици, разладни кули и нивно одржување.

-        Изработка и замена на подни и штедни греалки.

-        Преглед и чистење на на резервоари за пропан- бутан гас.

Адреса

Дирекција:

ул. Божин Николов - Силни бр. 36

1000 Аеродром, Скопје, Македонија

Контакт инфо

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: +389 (02) 2439 081

Moбилен: +389 (070) 333 243;
                      +389 (075) 239 581