All for Joomla All for Webmasters

Нашата Политика за квалиетет е дефинирана и строго водена од нашата мисија за излегување во пресрет на нашите клиенти и зголемувањето на нивното задоволсто со остварување на нивните потреби.
    За таа цел, ИВА – МОНТ д.о.о. се обврзува континуирано да го одржува и подобрува интегрираниот систем за управување со квалитет и да ги исполнува барањата од стандардот ISO 9001:2008.
    Нашата компанија ја темели својата Политика за квалитете врз неколку важни принципи на своето работење:
1.   Изградба на добри партнерски односи со инвеститорите и корисниците на нашите услуги и производи, преку разбирање на нивните потреби, со цел подобрување на нивниот работен процес и задоволување на нивните потреби.
2.  Секојдневно подобрување на сопствениот процес на изведба на инсталациите, односно давење услуги, согласно со прифатените стандарди и барања за квалитет.
3.  Почитување на барањата од страна на инвеститорите на работата со посебно чувство за одговорност кон квалиетно завршување на работата во предвидениот рок.
4.   Постојано вложување во обука на вработените за подобрување на работните процеси и почитување на нивните потреби.
5.   Постојано вложување во инфраструктура и потребни алати и машини,
со цел ефективно и ефикасно извршувњена работата.
6.   Постигнување на нашите заложби за квалитет, профитабилност и економски раст на компанијата.
7.   Почитување на нашите соработници.
8.   Почитување на законсите одредби за работа и безбедност на вработените во нашата компанија и во објектите каде се вршат нашите услуги.
9.   Почитување на законските прописи за животна средина
10.  Одговорноста за нашата работа е исклучиво наша.

ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ Е ТЕМЕЛ НА НАШАТА ИДНИНА!!!

Адреса

Дирекција:

ул. Божин Николов - Силни бр. 36

1000 Аеродром, Скопје, Македонија

Контакт инфо

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: +389 (02) 2439 081

Moбилен: +389 (070) 333 243;
                      +389 (075) 239 581